Služby

Výroba elektrorozvaděčů

Výroba elektrorozvaděčů 1000V/2500A

  • Bytové rozvaděče
  • Elektroměrové rozvodnice
  • Průmyslové rozvaděče
  • Kompenzační rozvaděče
  • Ovládací skříně
  • Zásuvkové skříně

„Hlavní výrobní program je zaměřen na kusovou výrobu dle požadavků zákazníka. Výroba rozvaděčů nízkého napětí se řídí platnými normami IEC a ČSN. Každý vyrobený rozvaděč je podroben výstupní kontrole a jsou provedeny funkční a napěťové zkoušky.“

vyroba-elektro