Aktuality

Přeprava nadměrných nákladů

Přeprava nadměrných nákladů neboli nadrozměrná doprava má jediný cíl – zajistit přemístění těžkých břemen na nové místo. Je to ale složitější.

Přeprava nadměrných nákladů neboli nadrozměrná doprava má jediný cíl – zajistit přemístění těžkých břemen, jako jsou stavební stroje, výrobní linky a další technologické celky a stroje na nové místo. Může jít o nestandardní rozměry v délce i šířce nákladu a zejména o vysokou hmotnost nákladu.

V domácnostech se řeší maximálně tak klavír či těžká skříň, která se nesnadno rozebírá. V průmyslovém prostředí se však nejčastěji stěhují:

  • výrobní linky
  • soustruhy
  • frézky
  • lisy
  • dopravní prostředky
  • stavební stroje
  • jeřáby
  • bagry
  • cnc stroje

Při stěhování průmyslových zařízení, jako třeba výrobní linka, nejde pouze o prosté přemístění z bodu A do bodu B. Výrobní linku je zapotřebí odborně demontovat, zabalit a ošetřit proti poškození při převozu, a na místě opět instalovat. To mnohdy vyžaduje spolupráci s odborníkem na sestavení, seřízení a uvedení výrobní linky opět do provozu. Načasování a synchronizace několika pracovních skupin je tedy nezbytná součást stěhování nadměrných nákladů.

Co je nadměrný náklad?

Nadměrný je takový náklad, který svými parametry přesahuje limity stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy ČR. Ta určuje, že délka soupravy nesmí přesáhnout 16,5 m, šířka 2,55 m, výška 4 m a hmotnost 48 t. Zatížení na jednu nápravu může činit maximálně 8–10 t.

Pokud hodnota některého z uvedených parametrů stanovené limity překračuje, je náklad považován za nadměrný a jeho přeprava se řídí zvláštními předpisy.

Trasa pro přepravu nadměrného nákladu musí odpovídat parametrům komunikací v dané destinaci. Hodnotí se např. stav mostů, do úvahy je potřeba vzít omezení z hlediska délky, šířky, výšky a celkové hmotnosti soupravy a je třeba počítat s celou řadou kritických bodů, které představují např. telefonní kabely, rozvody elektrických sítí, nosnost mostů či výška podjezdů apod.

Administrativa týkající se přepravy nadlimitních nákladů a vyřízení všech potřebných povolení je poměrně náročná. Jeden či dva dny na vyřízení „papírů“ rozhodně nestačí, což je skutečnost, kterou řada firem podceňuje.

U menších nadrozměrných nákladů se doba k vyřízení povolení pohybuje řádově ve dnech až týdnech, v případě velkých nákladů může však čas potřebný k vyřízení takového povolení dosáhnout i několika měsíců. Povolení je vydáváno na omezenou dobu (většinou na jeden měsíc), a není zadarmo.

Profesionální přeprava nadměrných nákladů

V každém případě se vyplácí objednat si služby specializované firmy na přepravu velkých strojů a nadměrných nákladů. Naše společnost AXMA má mnohaleté zkušenosti se stěhováním výrobních linek a těžkých strojů jak po celé ČR, tak i do zahraničí.

Volbou kvalitního partnera ušetříte finanční i časové náklady. Celou administrativní a legislativní část vůbec nemusíte řešit. Starosti s tím přenechte nám.