Zemní výkopové práce

Strojní výkopové práce

  • Provádíme zemní a výkopové práce kolovým traktobagrem
    JCB 2CX + JCB 4CX / minirypadlo KUBOTA 2tuny.
  • K zemním pracím nabízíme i služby v oblasti dopravy,
    přemisťování zeminy, suti a staveništního materiálu.
  • Zajišťujeme vytýčení inženýrských sítí a geodetické práce.

Zajišťujeme i ruční výkopové práce. Řezání asfaltových/betonových povrchů.

Hutnění

  • Deska 450kg, 180kg